2nd Place: Culture - YI LIU, China
Mosque doorway
Photo © YI LIU
Mosque doorway
© 2019 CHROMATIC PHOTOGRAPHY AWARDS