Honorable Mention: Fine Art - Saku Topias Tiainen, Finland
The fox and the woman
Photo © Saku Topias Tiainen
The fox and the woman
© 2020 CHROMATIC PHOTOGRAPHY AWARDS