3rd Place: Wildlife and Animals - Schwab Thomas, Germany
Lace bug (Hemiptera: Tingidae)
Photo © Schwab Thomas
Lace bug (Hemiptera: Tingidae)
© 2023 CHROMATIC PHOTOGRAPHY AWARDS